1. Tematyka prac badawczych Powinna nawiązywać do obowiązującej tematyki konkursu i zawierać oryginalne wyniki badań własnych (wyniki eksperymentów, pomiarów, opracowań konstrukcyjnych, modelowania matematycznego zjawisk i urządzeń).
  2. UWAGA: Prace konkursowe nie będą zwracane. Jeżeli Twoja praca jest PRACĄ BADAWCZĄ zaznacz to wyraźnie na okładce pracy, określ również stopień znajomości języka angielskiego.
  3. Zaznacz wyraźnie chęć uczestnictwa w zawodach międzynarodowych: „TAK, chcę uczestniczyć w zawodach międzynarodowych, zapoznałem się z regulaminem wyjazdu na ICYS 2019” Nie zapewniamy dofinansowania do przelotu na ICYS 2019
  4. W czasie realizacji prac młodzież może korzystać z konsultacji udzielanych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki – CND Politechniki Śląskiej, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Niektóre badania wykonać będzie można m. in. w laboratoriach obu Instytutów Fizyki. Konsultacje udzielane będą po uprzednim kontakcie mailowym oraz po wykładach przygotowujących do konkursu.
  5. PO KAŻDYM WYKŁADZIE ZAPRASZAMY NA spotkanie z wykładowcą w Sali 240 na II piętrze, oraz o godz. 12.30 na POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI
  6. Prosimy o potwierdzenie przybycia NAJLEPIEJ pięć dni przed wykładem.
  7. Prace Laureatów Konkursu będą referowane podczas finału konkursu
  8. Prace wyróżnione zostaną zaprezentowane w Sesji Plakatowej. Streszczenia prac Laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Programu Edukacji Ekologicznej www.progee.gtquark.pl