Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat (klasy I – VI SP). Grupy liczące ok. 20 osób uczestniczą w interdyscyplinarnych warsztatach fizyczno-chemicznych lub warsztatach „fizyka i roboty” z aspektami ekologicznymi.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli z wieloletnim stażem i odbywają się w pracowniach naukowych Pałacu Młodzieży w Katowicach. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny – samodzielnie lub w 2-osobowych zespołach wykonują na podstawie kart pracy eksperymenty lub budują modele, wymieniają się między sobą spostrzeżeniami, formułują obserwacje, dyskutują, wnioskują. Działania te ukierunkowane są na „myślenie naukowe”, uczą współdziałania w grupie i prezentowania własnych poglądów.

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia naukowe powiązane z treściami ekologicznymi w tym m.in. odnawialne źródła energii, segregowanie odpadów i recykling, źródła zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza oraz sposoby przeciwdziałania degradacji środowiska, walka z hałasem, racjonalne gospodarowanie energią.

 • Oszczędzajmy energię elektryczną. Proste obwody elektryczne ze świecącymi diodami LED.

 • Barwny świat wokół nas.

 • Odnawialne źródła energii.

 • W świecie dźwięków i ciszy. Walka z hałasem.

 • Powietrze wokół nas. Ekologiczna próżnia.

 • Segregujemy odpady – elektromagnes.

 • Drugie życie odpadów – wykonujemy zabawki fizyczne. Nurek Kartezjusza.

 • Zobaczyć niewidoczne – fizyka cieplna okiem kamery termowizyjnej. Świat pod mikroskopem. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości.

 • Jaka siła działa w wodzie na ciało? Siła wyporu.

 • Jak zbadać niewidzialny gaz? Poznajemy dwutlenek węgla.

 • Zielona energia – baterie z owoców i warzyw.

 • Czy woda może być twarda lub miękka?

 • Gleba jak gąbka.

 • Co łączy kocyk, butelkę i pieluchę? – tworzywa sztuczne.

 • Jak złapać wiatr?

 • Natężenie światła.