• Budowa wektorowego anemometru (urządzenie mierzące prędkość wiatru, dwie lub  trzy składowe ) bez żadnych ruchomych części ale wykorzystujące zjawisko  szybszej utraty ciepła przez ciała, które opływa strumień powietrza. Pomiar trzech składowych  jest istotny gdy wiatr ma zawirowania (turbulencje) dokoła innych obiektów – opiekun prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Budowa akustycznego anemometru mierzącego dwie składowe prędkości wiatru wykorzystującego hałas powstały podczas turbulencji powietrza powodowanych przez wiatr opływający odpowiednio ukształtowane  przedmioty (akustyczne rezonatory) – opiekun prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Oprogramowanie z platformy Arduino rurki Pitota używanej powszechnie do pomiaru prędkości w latających obiektach – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Budowa prostego ale elektronicznego  deszczomierza (mierzy ilość opadów na m2  w czasie)  z wykorzystanie platformy Arduino i dostępnych w niej wielu  czujników mierzących różne wielkości fizyczne – opiekun prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Badanie natężenia pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi podczas różnej pory dnia, roku i aktualnej pogody – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Monitorowanie zachmurzenia, wilgotności powietrza i temperatury z wykorzystaniem czujników i mikrokontrolera z platformy Arduino – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Budowa i oprogramowanie czujnika dymu w oparciu o odpowiednie źródło światła z diody LED i wykorzystanie zjawiska rozpraszania światła na cząsteczkach dymu – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Zastosowanie czujnika odległości z podstawowego zestawu Arduino do monitorowania jakości powietrza w wolnej przestrzeni poprzez badanie zjawiska echa – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.
  • Budowa rezystancyjnego miernika wilgotności drewna używanego do spalania w kominkach lub w tradycyjnych piecach grzewczych – opiekun – prof. dr hab. Władysław Borgieł UŚ.