Wpłaty na Konkurs prosimy przelewać na konto:
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32
mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712
z dopiskiem „Fizyka a Ekologia”