TEMATYKA PRAC

Propozycje POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

I. Pozyskiwanie i wykorzystanie energii 

 1. Produkcja energii z paliw kopalnych zmienia klimat. slawomira.pawelczyk@polsl.pl
 2. Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej. slawomira.pawelczyk@polsl.pl
 3. Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej. jaroslaw.sikorski@polsl.pl
 4. Energetyka jądrowa w Europie i na świecie. jaroslaw.sikorski@polsl.pl
 5. Technologie energetyki odnawialnej. slawomira.pawelczyk@polsl.pl
 6. Efektywność zasilania słonecznego przenośnych akumulatorów do zasilania urządzeń elektronicznych (power banki). jacek.pawlyta@polsl.pl
 7. Pomiar ilości energii słonecznej absorbowanej przez roślinność jacek.pawlyta@polsl.pl
 8. Porównanie różnych sposobów wykorzystania energii promieniowania słonecznego do zagotowania małej szklanki wody. jacek.pawlyta@polsl.pl
 9. Urządzenie do odzyskiwania energii drgań mostu/drogi. jacek.pawlyta@polsl.pl
 10. Urządzenie do odzyskiwania energii podczas otwierania/zamykania drzwi. jacek.pawlyta@polsl.pl
 11. Urządzenie do odzyskiwania energii traconej przez wentylację/kanalizację pomieszczeń (rekuperacja ciepła). jacek.pawlyta@polsl.pl
 12. Czy kształt budynku wpływa na ilość energii do ogrzewania? jacek.pawlyta@polsl.pl
 13. Czy odpady domowe mogą być wykorzystane do izolacji budynków. jacek.pawlyta@polsl.pl

II. Fizyka klimatu 

 1. Dlaczego Ziemia zmienia klimat. jacek.pawlyta@polsl.pl
 2. Metody prognozowania zmian klimatu. jacek.pawlyta@polsl.pl
 3. Klimatyczne zjawiska ekstremalne w ostatnim tysiącleciu zapisane w rocznych przyrostach drzew. barbara.sensula@polsl.pl
 4. Mała Epoka Lodowa w zapisie historycznym oraz badaniach przyrodniczych. jacek.pawlyta@polsl.pl
 5. Zmiany klimatu na Ziemi w ostatnich 10 000 lat zapisane w naturalnych archiwach przyrody. jacek.pawlyta@polsl.pl
 6. Rozkład poziomy i pionowy temperatury powietrza w terenie zabudowanym i otwartym. andrzej.bluszcz@polsl.pl
 7. Wpływ cyrkulacji termohalinowej na kształtowanie się klimatu Ziemi.  adam.michczynski@polsl.pl

III. Monitoring środowiska i zanieczyszczeń

 1.  Izotopy jako czułe bioindykatory zmian środowiska w ostatnim tysiącleciu. barbara.sensula@polsl.pl
 2. Człowiek i hałas w środowisku. roman.bukowski@polsl.pl Dlaczego energetyka jądrowa?
 3. Zastanów się nad odpowiedzią na podstawie dostępnej literatury i samodzielnie wykonanych pomiarów radioaktywności. jaroslaw.sikorski@polsl.pl
 4. Dynamiczny rozwój cywilizacji a środowisko. barbara.sensula@polsl.pl
 5. Badanie poziomu hałasu w szkole/domu/drodze do szkoły/centrum miasta/obszarach podmiejskich przy użyciu smartfonu lub innego sprzętu pomiarowego. jaroslaw.sikorski@polsl.pl
 6. „Domowe” sposoby oszacowania zapylenia powietrza. jacek.pawlyta@polsl.pl
 7. Koncentracja radonu w budynkach. Czy dla statystycznego mieszkańca Polski dawka od radonu stanowi istotną część dawki promieniowania jonizującego otrzymywanego od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania? konrad.tudyka@polsl.pl

Propozycje UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w Katowicach

 1. Zastosowanie materiałów węglowych w medycynie stanislaw.duber@us.edu.pl
 2. Skonstruuj urządzenie, które w oparciu o efekt piezoelektryczny wytwarza energię elektryczną z hałasu krystian.roleder@us.edu.pl

Korelacja z matematyką

 1. Teoria chaosu. Proste modele ze złożonym zachowaniem: o teorii chaosu w ekologii. marcin.kostur@us.edu.pl
 2. Dlaczego samolot lata? marcin.kostur@us.edu.pl

Tania energia a ochrona środowiska – wyzwanie XXI w.

 1. Czyste technologie węglowe.
 2. Konwersja węgla na paliwo gazowe i płynne – jak to zrobić inaczej?
 3. Węgiel a Hy – generacja.
 4. Zeroemisyjne technologie węgla – co zrobić z CO2.
 5. Wykorzystanie odpadów z kopalń węgla kamiennego.
 6. Rewitalizacja terenów pogórniczych.